ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์ (รอบ ๓)

ประกาศ

ดาวน์โหลดข้อตกลงการจ้างงาน (รอบที่ ๓)

ดาวน์โหลด


แบบสำรวจเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่

ดาวน์โหลด
รายละเอียด

ประกาศ​รายชื่อ
ผู้ยืนยัน​ตัวตนสำเร็จ​

15
มค
  • ผู้ที่ยืนยันตัวตนสำเร็จสามาตรวจสอบรายชื่อได้ด้านล่าง

ทำสัญญา
และปฐมนิเทศ

1
กพ
  • หรืออาจเปลี่ยนแปลงตามประกาศของมหาวิทยาลัย
  • หรืออาจเปลี่ยนแปลงตามประกาศของมหาวิทยาลัย

ช่องทางการติดต่อสื่อสารในแต่ละพื้นที่

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

ขั้นตอนและวิธีการสมัคร GMAIL

วิธีการใช้งานแอพพลิเคชั่น ZOOM