คู่มือการทำงาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้จัดทำ “คู่มือการทำงาน” ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย / มหาวิทยาลัยสู่ตำบล) ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานในพื้นที่เขตธนบุรีและเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร อำเภอเมืองสมุทรสาคร อำเภอบ้านแพ้ว อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร และอำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนธันวาคม 2564