ภาระงานประจำเดือน

ดาวน์โหลดวีดีโอบันทึกการประชุมมอบหมายงานประจำเดือนกันยายน https://link.bsru.ac.th/6lv

ดาวน์โหลดวีดีโอบันทึกการประชุมมอบหมายงานประจำเดือนตุลาคม https://link.bsru.ac.th/79q

บันทึกการอบรมการสร้างงานกราฟิกและการจัดทำแผนที่ชุมชน ด้วย canva 12 กันยายน 64 https://link.bsru.ac.th/6mg