admin_mhesi

ขั้นตอนการเข้าใช้งาน Thai Mooc สำหรับนักศึกษาและบัณฑิต

ผู้รับจ้างงานประเภท บัณฑิต และนักศึกษาดำเนินการลงทะเบีย …

ขั้นตอนการเข้าใช้งาน Thai Mooc สำหรับนักศึกษาและบัณฑิต Read More »

ประมวลภาพงานปฐมนิเทศ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

งานปฐมนิเทศผู้รับจ้างงาน เป็นนักศึกษาจำนวน ๒๐๐ คน ประชา …

ประมวลภาพงานปฐมนิเทศ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ Read More »